BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için çalışır ve sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Büromuz, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası’nın hukuk müşavirliğini yürütmekte olup; toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve tadili ile uyuşmazlıkların çözümü noktasında hizmet vermektedir. Türkiye Sivil Havacılık Sendikası, Türk Hava Yolları ile toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendika olup, yaklaşık 23.000 üyesi bulunmaktadır.

Law 6

GAYRİMENKUL HUKUKU

Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dahil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Ayrıca büro, Gayrimenkul Ve İnşaat İşbirliği Platformunun kurulumunda bir fiil faaliyet göstermiştir. Platform; Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünü ve sektörde faaliyet gösteren şirketleri analiz ederek sorunlara kalıcı çözümler üretmek; sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsallaşmalarına ve yüksek rekabet gücüne ulaşmalarına yardımcı olmak; sektörün uluslararası standartlara ulaşmasına ve uluslararası pazardan daha yüksek pay almasına yardımcı olmak; kentsel dönüşümü desteklemek; sektörün ihtiyaç duyduğu ticari bilgiyi üretmek, yaymak ve ticari bilinç oluşturmak; sektörel veri bankaları kurarak ticari bilgiye iş imkanlarına, finans kaynaklarına ulaşılabilirliği kolaylaştırmak; yasal mevzuatı taramak ve gerekli düzenlemelerin yapılması için lobi faaliyetleri yürütmek amacıyla oluşturulmuştur.

Law 6

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Marka-Patent mevzuatı kapsamında müvekkillerin fikri ve sınai haklarının ihlalinin engellenmesi için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, fikri ve sınai hakların ihlali karşısında cezai ve hukuki süreçlerin başlatılması. Taklit ürün ve korsan yazılım ile mücadele konusunda hukuki süreçlerin işletilmesi büromuz faaliyetleri arasındadır.

Law 9

SİGORTA HUKUKU

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir. Bu çerçevede Büromuz,

 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması
 • Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi, alanlarında müvekkillerine gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.
Law 2

TİCARET HUKUKU

İnsanların ekonomik sahadaki faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu bugün için hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak nitelendirilmektedir. Toplumsal olarak gerçek kişilerin gelir kaynaklarının büyük çoğunluğunun ticari faaliyetlerden elde edilmesinin yanı sıra isimleri her geçen gün daha fazla zikredilen ticaret şirketlerinin ekonomik sistemdeki ağırlığı ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk alanının önemini arttırmaktadır. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile ticaret hukuku alanında genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, ticari ilişkilere yönelik sözleşme, protokol, ihtar, ihbar vs. hukuki metinlerin hazırlanması, ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi uzman ve deneyimli kadromuz ile müvekkillerimize etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.

Image 3

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Takip Hukukuna ilişkin ihtilaflarda hızlı ve en etkili çözümü elde edebilmek adına takip elemanları ve konusunda uzman avukatlarıyla hizmet veren büromuz;

 • Alacakların tahsili

-Taşınır ve taşınmazların satış işlemleri

-İcra hukuk ve icra ceza davalarının takibi

-İpotek ve rehin hukukuna ilişkin takip konularında hizmet vermektedir ve takip hukukunun her safhasında etkin olarak rol almaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • KURUMSAL DANIŞMANLIK 

 • CEZA HUKUKU

 • TÜKETİCİ HUKUKU

 • SÖZLEŞMELER HUKUKU

 • İCRA – İFLAS HUKUKU

 • REKABET HUKUKU

 • GAYRİMENKUL HUKUKU

 • HAKSIZ FİİL

 • İDARE HUKUKU

 • İNŞAAT HUKUKU

 • İŞ VE ÇALIŞMA HUKUKU

 • VERGİ HUKUKU

 • TİCARET HUKUKU

 • MALPRAKTIS

 • KENTSEL DÖNÜŞÜM

 • TAPU VE KADASTRO

 • MARKA PATENT HUKUKU

 • TAŞIMA HUKUKU

 • İMAR HUKUKU

 • FRANCHISE

 • FİNANS HUKUKU

 • KAMULAŞTIRMA HUKUKU

 • KİŞİLER HUKUKU

 • GÜMRÜK HUKUKU

 • TAZMİNAT HUKUKU

 • MİRAS HUKUKU

 • TRAFİK KAZALARI